Produkt
Twórcy
Klienci
Oferta
Kontakt
logo MBO+
W celu prawidłowego wyświetlenia systemu, prosimy zaktualizować wersję przeglądarki.
Zaktualizuj przeglądarkę
Kontakt
Oferta
Klienci
Twórcy
Produkt

Wprowadzenie teoretyczne i schemat działania

Czym jest MBO+

MBO+ jest procesem zarządczym, który poprzez koncentrację wysiłku i zaangażowanie wszystkich pracowników wokół celów organizacji, wpływa na budowę wartości i realizację strategii firmy. System wprowadza mechanizmy partycypacji i współodpowiedzialności, umożliwiające pracownikom samodzielną realizację zadań. Taki model włącza niemal automatycznie motywację wewnętrzną, czyli tę najefektywniejszą z punktu widzenia kierownictwa. Pracownicy dostrzegają realny wpływ na rozwój firmy, wykazują większe zaangażowanie, a ich praca staje się wydajna i nabiera wartości.

Do tej pory, podczas przebiegu kariery zawodowej, nie potrzebowaliśmy formalnej procedury ustalania celów i oceny wyników swojej pracy. Z czasem zadania stały się bardziej złożone, konkurencja agresywniejsza, klienci wymagający, a rynek oczekuje większej efektywności. W konsekwencji poszukujemy elementów wyróżniających, dających przewagę nad konkurencją, co ostatecznie wzmocni naszą firmę i ugruntuje jej pozycję rynkową. MBO+ jest rozwiązaniem, które zapewni odpowiednie zarządzanie bieżącymi zadaniami, monitoring realizacji tych zadań, a co najważniejsze znaczną poprawę wyników w firmie.
realizacja wizji i strategii

Realizacja wizji i strategii

Ustalanie celów
Dlaczego istniejemy jako przedsiębiorstwo?
Nasze cele strategiczne
Jaka jest nasza przewaga w stosunku do konkurencji?
Kluczowe wskaźniki efektywności
Co będziemy kontrolować, aby sprawdzić postępy?
Zamierzenia
Jakie musimy osiągnąć cele?
Plany operacyjne
W jaki sposób osiągniemy cele?
Realizacja
W jaki sposób nasi pracownicy pomogą w realizacji planów?
Monitorowanie wyników
Jak radzą sobie pracownicy i przedsiębiorstwo?
Informacja zwrotna
Czy musimy coś zmienić, poprawić?
procesy MBO+ w pętli czasu

Procesy MBO+ w pętli czasu

Niezależnie od tego, czy cykl procesu zamkniemy w kwartale, półroczu czy pełnym roku obrotowym, możemy zbudować sześciotaktowy cykl MBO+. Zmaksymalizujemy rezultaty wdrożenia, poprawimy wyniki kierowanej przez nas spółki i wspomożemy pracowników w realizacji celów.

Jest to jedynie odwzorowanie pełnego przebiegu każdego cyklu zarządczego w strukturze prowadzonej przez świadomych liderów. Większość menadżerów postępuje w sposób naturalny i intuicyjny, w rytmie sześciu taktów zarządzania zespołami. MBO+ wykorzystuje sprawdzone schematy i odzwierciedla najlepsze praktyki postępowania.
80%
motywacja pracowników
90%
wyniki firmy
75%
koszty firmy

Dla kogo przeznaczony

MBO+ jest systemem zarządzania adresowanym do przedsiębiorstw, w których zaangażowanie pracowników i efektywność wykorzystania kapitału ludzkiego ma fundamentalne znaczenie dla wyników przedsiębiorstwa i jego konkurencyjności. System został zaprojektowany w sposób, który pozwala na dostosowanie go do każdego typu przedsiębiorstwa niezależnie od branży i profilu firmy (produkcyjnego, handlowego i usługowego).

Konsultanci 3ba i Celerise, wdrażając system, dostosowują go do specyfiki i charakteru przedsiębiorstwa. Podczas wdrożenia uwzględniają kulturę firmy, jej strukturę organizacyjną oraz stosowane dotychczas systemy motywacji. Rozwiązanie MBO+ jest dedykowane zarówno dla firm, w których już wdrożono system "zarządzania przez cele", jak również dla tych, w których system taki dopiero będzie wprowadzany.

Korzyści z MBO+

Przedsiębiorstwa i
Zarząd
Wzrost efektywności
Wzrost zaangażowania zespołów pracowniczych
Systemowe zarządzanie strukturą firmy (leadership)
Administrowanie zespołem
Transformacja celów spółki w cele indywidualne kadry i specjalistów
Efektywna komunikacja
Wskazywanie firmowych priorytetów
Delegowanie uprawnień i odpowiedzialności
Kadry
Szybki przepływ informacji pomiędzy przełożonymi i pracownikami
Dopasowanie działań zespołu do celów i strategii firmy
Łatwość w osiągnięciu celów
Uwspólnienie interesów zgodne z celami firmy i kadry
Pracownicy
Poczucie współodpowiedzialności za firmę
Sprecyzowanie roli pracownika w organizacji
Motywowanie pracownika
Przejrzystość procedury premiowania

Sprawdź aplikację MBO+

Przejdź do szczegółów produktu, gdzie dowiesz się więcej na temat oferowanej przez nas aplikacji.
Jeśli jesteś zainteresowany takim rozwiązaniem, umów się na darmową prezentację.
Twórcą i właścicielem platformy jest logo Celeriselogo 3ba
+48 22 486 31 89 kontakt Celerise Copyright © 2016. All rights reserved.